متافیزیک و علوم غریبه وقتشه تغییر کنی به درجه ای برسی که بتونی روحتو کنترل کنی! http://supernatural-world.mihanblog.com 2020-02-20T19:03:04+01:00 text/html 2019-10-24T17:16:15+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا کانال تلگرامی وبلاگ http://supernatural-world.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/nbee_qumm_1200px-telegram_2019_logo.svg.png-800x800-320x320.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با عضویت در گروه تلگرامی میتونید مستقیما با بنده و دیگر اعضا در ارتباط باشید و از اشتراک نظرات بهره بگیرید</font></div> text/html 2018-11-14T06:49:36+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا بیوکینزی http://supernatural-world.mihanblog.com/post/31 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vwmo_91lrjk+jh9l._sy355_.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این پست با روش دیگه ای از بیوکینزی(تغییر رنگ چشم) همراه شما هستیم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2018-10-07T06:47:30+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش تغییر رنگ چشم به همه رنگ ها | آموزش biokinesis http://supernatural-world.mihanblog.com/post/17 <p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/raw0_symbolic-meaning-of-colors.jpg" alt=""></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">با آموزش رایگان&nbsp;<b style="">biokinesis</b>&nbsp;تمام رنگ های چشم در خدمتتون هستیم<b style="">.Biokinesis</b>&nbsp;توانایی تغییر DNA و یا حتی ایجاد ژن های جدید در DNA میباشد که این توانایی نیز همانند&nbsp; سایر توانایی ها نیازمند تمرین مداوم،صبر و از همه مهمتر اعتقاد و باور به آن میباشد.شاید خواندن این پست برای شما خنده دار و مضحک به نظر برسد در حالی که افراد زیادی موفق به انجام این کار شده و</font><span style="font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;به بنده اطلاع داده اند. در این پست ما به آموزش بیوکینزی رنگ چشم ها به کمک هیپنوتیزم و تلقین خواهیم پرداخت.</span></font></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><b style=""><font size="4">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></span></p> text/html 2018-08-27T11:54:05+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش electrokinesis | آموزش کنترل الکتریسیته http://supernatural-world.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qblg_retouched.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">الکتروکینزی به توانایی کنترل ‌و یا ایجاد الکتریسیته به وسیله نیروی ذهن گفته میشود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای یادگیری این توانایی نیازی نیست که به انرژی چی مسلط باشید (:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-08-16T10:22:32+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش کنترل آب | آموزش hydrokinesis http://supernatural-world.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u1zh_retouched.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هیدروکینزی به توانایی کنترل و تغییر مایعات به وسیله نیروی ذهن گفته میشود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با کسب این توانای شما حتی قادر به کنترل جریان خون خود نیز خواهید شد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید!</b></font></div> text/html 2018-08-15T09:44:32+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش سرما کینزی | آموزش cryokinesis http://supernatural-world.mihanblog.com/post/26 <div><b><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/074z_234ba8fb229af195a6798e6262a747ca.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">کرایوکینزی یا سرما کینزی به توانایی کنترل و ایجاد یخ ویا ایجاد دما های بسیار پایین به وسیله نیروی ذهن گفته میشود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ادامه با آموزش کامل و رایگان کرایوکینزی در خدمت شما هستیم.</font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div> text/html 2018-08-12T12:17:01+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش تله کینزی | آموزش telekinesis http://supernatural-world.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8edm_712201816482.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تله کینزی به قدرت کنترل اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها به وسیله نیروی ذهن گفته میشود.</font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="4">با فراگیری این آموزش هر کسی در هرسطحی میتواند تله کینزی را به سادگی انجام دهد.</font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فقط‌ باید آن را با تمام وجود باور کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باید تمام راه های شک و تردید را ببندید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2018-08-11T13:41:51+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش باز کردن چاکرای دست ها http://supernatural-world.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qfaw_5a678bd7ea00a6aceaea15ab5e8acf92.jpg" alt=""></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعضی از مزیت های باز کردن چاکرای دست:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">احساس گردش خون در هر منطقه از بدن</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">کنترل اجسام بدون تماس با آنها</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دیدن هاله های اشخاص&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">باز کردن دیگر چاکرا ها</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;این آموزش پیش نیازی برای فراگیری <b>تله کینزی</b> میباشد.</font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div> text/html 2018-08-08T15:32:07+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش کامل فعال کردن چشم سوم | Third eye http://supernatural-world.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4esx_78201820931.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چشم‌ سوم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قدرتمند ترین وسیله برای ارتباط با بعد اختری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شما با فعال سازی چشم سوم یا آجنا میتوانید به توانایی های زیر دست پیدا کنید:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;توانایی هاله بینی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;توانایی دیدن با چشمان بسته&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;شفاف شدن رویا ها و افزایش خواب های صادقانه و مهمتر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;فراهم شدن زمینه پیش‌ گویی و آینده نگری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;فراهم شدن زمینه پرواز روح&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;ارتقا یافتن و زنده تر شدن دید شما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;و...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; text-align: center;"><font size="4">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div></div> text/html 2018-08-07T11:49:05+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش Sonokinesis | آموزش سونوکینزی | آموزش کنترل صدا http://supernatural-world.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bssk_772018194054.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">Sonokinesis به توانایی کنترل و ایجاد موج های صدا به کمک نیروی ذهن گفته میشود. با یادگیری این توانایی شما میتوانید صدا هارو کنترل، تقلید،کم یا زیاد کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">&nbsp;برای دانلود این آموزش به ادامه مطب مراجعه کنید</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-08-03T10:07:12+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا دانلود رایگان کتاب پرواز جسم http://supernatural-world.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lj73_3132018143957.jpg " alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پرواز جسم چیست؟ &nbsp;چگونه اتفاق می‌افتد؟ &nbsp; چطور آن‌ را انجام دهیم؟ &nbsp; کتابی است که به طور مفصل در مورد پرواز جسم صحبت نموده است.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر میخواهد به طور کاملا علمی و اساسی اطلاعاتی درباره پرواز جسم و نحوه انجام آن بدست بیاورید، خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد میکنم.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کتابی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده‌ایم راهنمائی جامع برای فراگیری قدرت پرواز جسم از طریق تفکر متعالی(TM) میباشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2018-04-06T18:31:41+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش کامل باز کردن چاکراها و نیروی کندالینی http://supernatural-world.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ydgn_chakra-being.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خب همونطوری که خودتون میدونید باز کردن چاکراها مهمترین کار برای ورود به دنیای ماوراءالطبیعه میباشد. در فایلی که برای شما تهیه نموده‌ایم چندین روش برای فعال کردن چاکراها بیان شده به طوری که دیگر نیازی به آموزش خاصی نخواهید داشت و با این فایل میتوانید به طور کامل همه چاکراهای خود را فعال کنید. قسمتی از تمارین نیز به صورت صوتی میباشند که مطمئنا تاثیر به سزایی در روند تمرینتان خواهند داشت. در این آموزش‌ به نیروی کندالینی و نحوه فعال سازی آن نیز اشاره شده است.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به هیچ عنوان ترتیب تمارین را به هم نزنید وگرنه در روند فعال سازی چاکرا ها و نیروی کندالینی شما مشکل به وجود خواهد آمد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با این آموزش به راحتی چاکراهایتان را فعال کنید و نتایج شگفت آورش را احساس کنید.</font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2018-03-14T07:31:07+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا دانلود رایگان کتاب خود آموز خارج کردن روح از بدن در 30 روز http://supernatural-world.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5rfo_1521013091459image.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای اولین بار به صورت <b style="">رایگان</b> در سراسر وب!</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شما با این کتاب میتوانید بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ خطری و به ساده ترین صورت برون فکنی(خروج روح از بدن) را انجام بدهید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مطمئن باشید بدون شک این کتاب و نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت شگفت انگیز ترین اتفاق زندگی شما خواهد بود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ابتدای کتاب نویسنده به شما به طور کاملا علمی و عملی اثبات خواهد که برون فکنی واقعیت دارد و سپس در برنامه ای 30 روز شما را در رسیدن به آن راهنمایی خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دانلود رایگان! این کتاب شگفت انگیز به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-01-21T10:08:19+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا تقویت سپر نامرئی در مقابل امواج و نیروهای منفی http://supernatural-world.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1zb8_25021786_146039712740534_4280309706490118144_n-320x320.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آیا شما نیز از آن دسته افرادی &nbsp;هستید که در زندگی خود پشت سر هم و مرتباً دچار بدبیاری و بدشانسی میشوید، درحالی که هیچ دلیل قانع کننده ای برای آن پیدا نمیکنید. هر یک از ما بدون استثنا تحت تاثیر امواج و نیروهای مثبت و منفی محیط زندگی خود هستیم و هر روز به طور دائم توسط این امواج بمباران میشویم. در مقابل بدن ما به طور طبیعی سپری نامرئی (که همان انرژی ساطع شده از بدن میباشد) تشکیل داده وما را از تاثیر انرژی های منفی محافظت میکند. ولی هر از گاهی این سپر بنابر دلایلی تضعیف شده و نمیتواند ما را در مقابل این انرژی های منفی &nbsp;به طور شایسته ای محافظت کند و ما دچار بدشانسی و یا حتی بیماری میشویم.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این اموزش قصد داریم به شما آموزش دهیم که چگونه سپر خود را قوی تر کرده و خود را در مقابل این انرژی های منفی مصون کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2018-01-17T12:54:46+01:00 supernatural-world.mihanblog.com رضا آموزش ارتباط با فرشتگان و نحوه کمک خواستن از آنها http://supernatural-world.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dfeh_angels-save-danger.jpg" alt="http://uupload.ir/files/dfeh_angels-save-danger.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این پست میخواهیم به شما یاد بدهیم که چطور از فرشته هایتان کمک بخواهید و جالب است بدانید که فرشته ها بیشتر از خودمان مایل به کمک به ما هستند و جالب تر از آن این است که در عین اینکه باوری به کمک آنها نداریم آنها در مدت کوتاه خواسته ی ما را برآورده خواهند کرد! فقط باید به آنها اجازه این کار را بدهید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="">برای دانلود آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div>